Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Møse, Erik

Boken gir en fremstilling av det internasjonale menneskerettighetsvernet, med særlig vekt på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Første del av boka gir en oversikt over det internasjonale tilsynet. Hovedvekten er lagt på de konvensjonene som har betydning for Norge. Hoveddelen av boken omhandler de enkelte rettighetene og tilsynsorganenes praksis, særlig dommene om EMK. Med domsregister, ØSK-registre, register over andre konvensjoner, norske lover og norske høyesterettsavgjørelser og stikkordregister.
Formålet med denne boken er å fylle behovet for en norsk fremstilling av det internasjonale menneskerettighetsvernet, med særlig vekt på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Første del av boken gir en oversikt over det internasjonale tilsynet. Hovedvekten er lagt på de konvensjonene som har betydning for Norge, særlig de tre som ble inkorporert ved menneskerettsloven av 21. mai 1999: EMK og de to FN-konvensjonene om sivile og politiske og om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (henholdsvis SP og ØSK). Hoveddelen av boken omhandler de enkelte rettighetene og tilsynsorganenes praksis, særlig dommene om EMK. Boken vil være av uvurderlig betydning for studenter og praktiserende jurister på menneskerettighetsområdet, og vil være til nytte for alle som interesserer seg for disse viktige spørsmålene.
Forlag: Cappelen akademisk
ISBN: 9788202198015
Utgitt: 2002
Utgave: 1
Innbinding: Innbundet
Sider: 590
Språk: Bokmål
Vekt: 1095
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 1149,-
Vår pris: 908,-
 

Salg - Gjør et kupp!

Store medisinske leksikon. Bd. 1-5

Store medisinske leksikon. Bd. 1-5

Nylenna, Magne (Redaktør)

Kunnskapsforl. | Innbundet | 2006 | Bokmål | 9788257315009 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 4990,-
Vår pris: 499,-

Se hele salgssiden

Ord.no anbefaler

Superstudent

Superstudent

hvordan lære mer effektivt og få bedre karakterer med studieteknikk

Schewe, Olav
Aguirre, Ardie (Illustratør)

Universitetsforl. | Innbundet | 2014 | Bokmål | Sider: 202 | 9788215024141 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 269,-
Vår pris: 213,-
Praktisk psykiatri

Praktisk psykiatri

Dahl, Alv A. (Redaktør)
Aarre, Trond F. (Redaktør)

Fagbokforl. | Innbundet | 2012 | Bokmål | Sider: 698 | 9788245011722 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 799,-
Vår pris: 719,-
Depresjonens demoner

Depresjonens demoner

Solomon, Andrew
Grinde, Heidi (Oversetter)

Forlaget Press | Heftet | 2014 | Bokmål | Sider: 600 | 9788275476607 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 199,-
Vår pris: 174,-