Patentrett

Patentrett

Patentrett

Stenvik, Are

Ved patent oppnås enerett til utnyttelse av tekniske løsninger. Formålet med patentering er å stimulere til teknisk utvikling. Overgangen til et kunnskapsbasert næringsliv har gjort patenter til viktige verktøy i mange bedrifters forretningsstrategi, og immaterielle rettigheter - inkludert patenter - får stadig større betydning for virksomhetenes verdi. En amerikansk undersøkelse viste at den andelen av markedsverdien til selskapene på S&P 500-indeksen som kan henføres til immaterielle rettigheter, økte fra 17 % i 1975 til over 80 % i 2009. Denne utviklingen har gjort at kunnskap om patenter er blitt stadig viktigere for bedriftene og deres rådgivere. Patentrett, som nå foreligger i tredje utgave, gir en bred fremstilling av rettsreglene om patenter etter patentloven og Den europeiske patentkonvensjonen. Forfatteren behandler både reglene om patentsøknader, meddelte patenters rettsvirkninger, søknadsgangen hos Patentstyret og patentprosessen for domstolene, overdragelse og lisensiering, samt reglene om arbeidstakeroppfinnelser. Siden annen utgave av boken kom i 2006, har det skjedd en rekke regelendringer. Patentloven har fått regler om europeiske patenter, som følge av Norges ratifikasjon av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC), med virkning fra 1. januar 2008. Samtidig ble det innført adgang til administrativ overprøving av patenters gyldighet. En ny lov om Patentstyret og Klagenemda for industrielle rettar ble vedtatt i 2012, og trådte i kraft 1. april 2013. Videre ble patentlovens sanksjonssystem revidert 2013. Det ble innført en ny bestemmelse om forbud mot patentinngrep, og søksmål om patentinngrep ble overført til Oslo tingrett som obligatorisk verneting. Også reglene om økonomisk kompensasjon ble betydelig endret, bl.a. ved at det ble innført hjemmel for fraleggelse av berikelse, og hjemmel for vederlag svarende til dobbelt lisensavgift i tilfelle hvor det er handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. I tillegg er mye ny praksis kommet til, både fra norske domstoler og administrative myndigheter, og fra EPO, fra EU-domstolen og fra nasjonale domstoler i andre land. Patentrett er standardverket innenfor faget. Den er nødvendig for alle som arbeider med patenter i praksis, som advokater, patentingeniører, i industrien eller på andre måter. Den egner seg også som lærebok.
Forlag: Cappelen Damm akademisk
ISBN: 9788202371753
Utgitt: 2013
Utgave: 3
Innbinding: Innbundet
Sider: 490
Språk: Bokmål
Vekt: 870
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 999,-
Vår pris: 789,-
 

Salg - Gjør et kupp!

Store medisinske leksikon. Bd. 1-5

Store medisinske leksikon. Bd. 1-5

Nylenna, Magne (Redaktør)

Kunnskapsforl. | Innbundet | 2006 | Bokmål | 9788257315009 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 4990,-
Vår pris: 499,-

Se hele salgssiden

Ord.no anbefaler

Superstudent

Superstudent

hvordan lære mer effektivt og få bedre karakterer med studieteknikk

Schewe, Olav
Aguirre, Ardie (Illustratør)

Universitetsforl. | Innbundet | 2014 | Bokmål | Sider: 202 | 9788215024141 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 269,-
Vår pris: 213,-
Praktisk psykiatri

Praktisk psykiatri

Dahl, Alv A. (Redaktør)
Aarre, Trond F. (Redaktør)

Fagbokforl. | Innbundet | 2012 | Bokmål | Sider: 698 | 9788245011722 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 799,-
Vår pris: 719,-
Depresjonens demoner

Depresjonens demoner

Solomon, Andrew
Grinde, Heidi (Oversetter)

Forlaget Press | Heftet | 2014 | Bokmål | Sider: 600 | 9788275476607 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 199,-
Vår pris: 174,-