Den individuelle arbeidsrett

Den individuelle arbeidsrett

Den individuelle arbeidsrett

del I og II

Dege, Jan Tormod

Boka tar for seg arbeidsrettslige spørsmål som bl.a. ansettelse, arbeidstid, permisjonsrettigheter, ferie, permittering, korrupsjon sluttavtaler, lønnsspørsmål. Inneholder også arbeidsmiljøloven med publiserte endringer og rettspraksis fra Høyesterett. Med register.
NORGES MEST OMFATTENDE FREMSTILLING AV DEN INDIVIDUELLE ARBEIDSRETTEN. Jan Tormod Dege utga i 2003 boken Arbeidsrett, Rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Boken som nå foreligger; Den individuelle Arbeidsrett som består av Del I og Del II med ca. 1.500 sider, 54 kapitler og ca. 2.000 undertitler, er en oppdatering og betydelig utvidelse av boken fra 2003. Boken atskiller seg fra kommentarutgavene ved at den omtaler nær sagt alle spørsmål fra ansettelse og utvelgelse av personell, internasjonale arbeidsforhold, innleie, utleie, arbeidstid, vern mot diskriminering, permisjonsrettigheter, ferie og feriepenger, lønnsspørsmål. fristilling, permittering, suspensjon, virksomhetsoverdragelse, kvalifikasjonskrav, lojalitet og samarbeid, varsling, korrupsjon, flytting, endringsoppsigelse, oppsigelse og avskjed samt andre problemstillinger i det løpende arbeidsforhold til dets avslutning, sluttavtaler, skatteregler, etc. Arbeidsrettens særskilte prosessordninger er også gitt en grundig behandling. Arbeidsmiljøloven med publiserte lovendringer og rettspraksis fra Høyesterett og lagmannsrettene er ajourført pr. juni 2009. Bokens omfattende stikkordregister med ca. 1.400 søkeord gjør den til et meget nyttig juridisk hjelpemiddel for advokater og andre som søker svar på juridiske spørsmål innen arbeidsrett. Rettavgjørelser og lovhenvisninger er ordnet i egne registre. Ca. 1.800 norske dommer og kjennelser er omtalt. Av disse er ca. 600 ikke puliblisert i Rettens Gang eller Rettstidene. Dessuten er det et betydelig innslag av svensk, dansk og engelsk rettspraksis, samt en rekke lovhenvisninger ut over arbeidsmiljøloven som har betydning for forståelsen av den individuelle arbeidsretten. Samlet er ca. 2.400 avgjørelser omtalt. Innholdsfortegnelsen på 65 sider er lagt ut på www.bd.no/Arbeidsrett Jan Tormod Dege (1939.) Siviløkonom (1964). Cand. jur. 1971. Advokat 1973. Tildelt doktorgraden (Ph.d.) i 1998 for avhandlingen Arbeidsgivers styringsrett Bind I-III. Partner i advokatfirmaet Brækhus Dege, Oslo.
Forlag: Minerva
ISBN: 9788291531076
Utgitt: 2009
Utgave: 1
Innbinding: Innbundet
Språk: Bokmål
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 1450,-
 

Salg - Gjør et kupp!

Store medisinske leksikon. Bd. 1-5

Store medisinske leksikon. Bd. 1-5

Nylenna, Magne (Redaktør)

Kunnskapsforl. | Innbundet | 2006 | Bokmål | 9788257315009 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 4990,-
Vår pris: 499,-

Se hele salgssiden

Ord.no anbefaler

Superstudent

Superstudent

hvordan lære mer effektivt og få bedre karakterer med studieteknikk

Schewe, Olav
Aguirre, Ardie (Illustratør)

Universitetsforl. | Innbundet | 2014 | Bokmål | Sider: 202 | 9788215024141 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 269,-
Vår pris: 213,-
Praktisk psykiatri

Praktisk psykiatri

Dahl, Alv A. (Redaktør)
Aarre, Trond F. (Redaktør)

Fagbokforl. | Innbundet | 2012 | Bokmål | Sider: 698 | 9788245011722 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 799,-
Vår pris: 719,-
Depresjonens demoner

Depresjonens demoner

Solomon, Andrew
Grinde, Heidi (Oversetter)

Forlaget Press | Heftet | 2014 | Bokmål | Sider: 600 | 9788275476607 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 199,-
Vår pris: 174,-