22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00 .
Omslag - Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

– sykepleieboken 1

Samling: Sykepleieboken

av Inger Margrethe Holter (Redaktør) Ellen Karine Grov (Redaktør)

1319,12
1549,–
Leveringstid: 3-7 dager Fri frakt

Omtale

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie - Sykepleieboken 1 gir en bred innføring i sykepleiefagets kjerneverdier, kjennetegn, arbeidsprosesser og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Lovverket og yrkesetikken som rammer for yrkesutøvelsen er inkludert. Søkelyset er på sykepleierens kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver, først og fremst i den sykepleiefaglige helsehjelpen til pasienter, men også i ivaretakelsen av pasientens pårørende. Boken består av tre hoveddeler: - Å være pasient og pårørende - Å utøve sykepleie - Pasientens grunnleggende behov I denne 5. utgaven har boken gjennomgått en omfattende revidering og er styrket med kapitler om henholdsvis kunnskapsbasert praksis, profesjonell omsorg og faglig skjønn, kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet, kommunikasjon, kliniske undersøkelser, psykososiale behov og komorbiditet. Gjennom hele boken er det henvist til aktuelle sykepleieprosedyrer i det elektroniske prosedyreverket VAR Healthcare, som alltid er oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie, men er relevant også for andre studentgrupper som har pleie og omsorg som formål. Med boken følger koder som gir gratis tilgang til digitalutgave av læreboken og til den digitale læringsressursen "Øvelser i klinisk sykepleie".

Bokdetaljer

Forfatter mm Inger Margrethe Holter (Redaktør) Ellen Karine Grov (Redaktør)
Forlag Cappelen Damm akademisk
Innbinding Innbundet
Utgitt 2015
Utgave 5
Samling Sykepleieboken
Emne Sykepleie
Type / Form Faglitteratur Illustrert
Språk Bokmål
ISBN/EAN 9788202427986
Antall sider 999 sider
Vekt 1996 gram