22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00 .
Omslag - Verdier og visjoner

Verdier og visjoner

– profesjonalitet i endring

av Ursula Småland Goth (Redaktør)

389,–
Leveringstid: 3-7 dager Fri frakt

Omtale

Den vitenskapelige fagfellevurderte antologien Verdier og visjoner belyser betydningen av profesjonsverdier i helse- og sosialfagsyrker både for praksis og i praksis. Disse verdiene har en moralsk karakter, og innebærer en forpliktelse til å sette pasientens og samfunnets interesser foran sine egne. Dagens pågående modernisering med sikte på å forbedre produktivitet, effektivitet og kvalitet kan imidlertid stå i sterk kontrast til det som tradisjonelt har vært oppfattet som grunnleggende profesjonelle verdier. Det er heller ikke nok å høre om verdier - verdiene må bety noe. Det er gjennom vår profesjonelle praksis at verdier fungerer som en rettesnor for hva som er best å gjøre. Et av de viktigste aspektene ved boken er at den inkluderer refleksjoner rundt både profesjonsverdier og kristne verdier. Boken er et samarbeidsprosjekt der 15 forfattere har skrevet om verdier og visjoner i helse- og sosialfaglige profesjoner med relevans for norske forhold. Temaområdene for antologiens ti kapitler er utformet av forfatterne i fellesskap for best mulig å imøtekomme eksisterende kunnskapsbehov hos forskere og fagpersoner i forsknings-, universitets- og høgskolesektoren.

Bokdetaljer

Forfatter mm Ursula Småland Goth (Redaktør)
Forlag Cappelen Damm akademisk
Innbinding Heftet
Utgitt 2019
Emne Helse- og sosialvesen
Type / Form Faglitteratur
Språk Bokmål
ISBN/EAN 9788202613396
Antall sider 214 sider
Vekt 418 gram