22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00 . Nettbutikken er stengt uke 28 og 29
Omslag - Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester

Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester

av Catharina Bjørkquist Mona Jerndahl Fineide

279,13
319,–
Leveringstid: 3-7 dager Fri frakt

Omtale

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no. I denne boka drøfter forfatterne ulike utfordringer og løsninger knyttet til samordning av helse- og velferdstjenestene. Samordning er sentralt for å skape et helhetlig helse- og velferdstilbud til både eldre og yngre brukere med komplekse behov. For å forstå hvilke utfordringer og muligheter som finnes, trenger man kunnskap om organisasjon og organisatorisk kontekst. Boken inntar et organisasjonsperspektiv hvor mønstre og forklaringer søkes i formelle og uformelle strukturer, prosesser og organisasjonskulturer. Brukernes behov for tjenester går ofte på tvers av organisasjoners og profesjoners etablerte grenser. Forfatterne belyser muligheter og begrensninger ved noen utvalgte løsninger som skal bidra til å overskride eller bryte ned slike grenser. Eksempler på slike løsninger er brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid, teamorganisering, koordinator, standardisering og behandlingslinjer, digitalisering samt beslutningsverktøy for tidlig innsats blant barn og unge (BTI). Et bidrag sammenfatter ulike forskningstilnærminger for å analysere samordning og samarbeid. Målgruppen for boken er forskere, universitets- og høyskoleansatte, studenter og ansatte, særlig innenfor helse- og velferdssektoren. Den kan også være interessant og nyttig for brukerorganisasjoner og faglige og administrative beslutningstakere i offentlig og privat virksomhet.

Bokdetaljer

Forfatter mm Catharina Bjørkquist Mona Jerndahl Fineide
Forlag Cappelen Damm akademisk
Innbinding Heftet
Utgitt 2019
Emne Helse- og sosialvesen
Type / Form Faglitteratur Illustrert
Språk Bokmål
ISBN/EAN 9788202645939
Antall sider 217 sider
Vekt 435 gram