22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00 .
Omslag - Handlingsrom for profesjonalisert velferd

Handlingsrom for profesjonalisert velferd

– kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern

av Bente Lilljan Lind Kassah (Redaktør) Hilde Nordahl-Pedersen (Redaktør) Wivi-Ann Tingvoll (Redaktør)

349,–
Leveringstid: 3-7 dager Fri frakt

Omtale

Hvordan opplever ledere handlingsrommet for å ivareta kommunale tjenesters samfunnsoppdrag? Hvilket handlingsrom har ansatte når de skal benytte sin kompetanse for å løse oppgaver? Hvordan utfordres tjenesteutøvelsen av kulturelt mangfold? Kan nye arbeidsmåter bidra til å styrke studenters læring i praksisfeltet? Dette er spørsmål som tas opp i denne boken, der utfordringer knyttet til ivaretakelse av samfunnsoppdraget i de kommunale helse-, omsorg- og barneverntjenestene står sentralt. Hensikten er å gi leseren innblikk i tjenesteutøvernes handlingsrom når de søker å benytte sin kompetanse i tjenesteutøvelsen. Boken samler ti vitenskapelige artikler som gjennom nye empiriske studier og teoretiske bidrag belyser handlingsrommet for tjenesteutøvelse av profesjonalisert velferd i kommunal helse- og omsorgstjeneste og kommunalt barnevern. Begge tjenestene skal imøtekomme offentlige myndigheters føringer i et stadig mer komplekst praksisfelt, og de belyses derfor i samme antologi. Handlingsrom for profesjonalisert velferder primært rettet mot studenter i sykepleie, barnevern og vernepleie, men kan også være aktuell for andre studenter innenfor helse- og omsorgsarbeid. Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste samt kommunalt barnevern og politikere som har innflytelse over utviklingen innenfor helse- og omsorgssektoren, vil også kunne ha nytte av å lese antologien. Redaktører for antologien er Bente Lilljan Lind Kassah, professor i sosiologi ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad, Hilde Nordahl-Pedersen, amanuensis ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad, og Wivi-Ann Tingvoll, dosent emerita ved UiT Norges Arktiske Universitet i Narvik.

Bokdetaljer

Forfatter mm Bente Lilljan Lind Kassah (Redaktør) Hilde Nordahl-Pedersen (Redaktør) Wivi-Ann Tingvoll (Redaktør)
Forlag Cappelen Damm akademisk
Innbinding Heftet
Utgitt 2021
Emne Helse- og omsorgstjenester
Type / Form Faglitteratur
Språk Samisk-bokmål
ISBN/EAN 9788202706715
Antall sider 266 sider
Vekt 516 gram