22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00
Omslag - Metode og oppgaveskriving

Metode og oppgaveskriving

av Olav Dalland

479,–
Leveringstid: 3-7 dager Fri frakt

Omtale

Boka har praktiske råd om oppgavens disposisjon med beskrivelse av de ulike delene fra forside til oppgavens ulike deler og med avslutning og utforming av litteraturliste. Metode og oppgaveskriving er revidert for å følge opp den utvikling som har vært innen oppgaveskriving i høyere utdanning. Boka er tilpasset de kravene som stilles til bacheloroppgaven i høyere utdanning. Det er lagt vekt på forskningsbasert kunnskap, kildesøk og kildekritikk, og betydningen av informasjonskompetanse. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i fremstillingen. Boka tar opp spørsmålet om hvordan kunnskap blir til, og gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder. Metodene intervju, observasjon og spørreskjema beskrives med sikte på anvendelse i studentoppgaver. Bacheloroppgavens muligheter er et nytt kapittel som viser ulike former en bacheloroppgave kan ha, og hva de ulike formene innebærer. Med eksempler fra studentoppgaver blir kravene som stilles til oppgaven gjennomgått. De etiske utfordringene som anonymitet og taushetsplikt samt betydningen av informert, frivillig samtykke, blir belyst. Boka har med praktiske råd om oppgavens disposisjon med beskrivelse av de ulike delene fra forside til oppgavens ulike deler og med avslutning og utforming av litteraturliste. Oppgavens design er et siste kapittel som tar opp skrivestil og språkvett samt desimalsystemet for inndeling i kapitler.

Bokdetaljer

Forfatter mm Olav Dalland
Forlag Gyldendal akademisk
Innbinding Heftet
Utgitt 2017
Utgave 6
Emne Oppgaveskriving
Type / Form Faglitteratur
Språk Bokmål
ISBN/EAN 9788205500709
Antall sider 267 sider
Vekt 519 gram