22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00 .
Omslag - Etiske utfordringer i praksisnær forskning

Etiske utfordringer i praksisnær forskning

av Jan Kåre Hummelvoll (Redaktør) Ellen Andvig (Redaktør) Anne Lyberg (Redaktør)

297,–
Leveringstid: 3-7 dager Fri frakt

Omtale

Etiske utfordringer i praksisnær forskning gir et variert og faglig godt fundert grunnlag for refleksjon om arbeidsmåter i praksisnær forskning hvor både ansatte og pasienter ofte deltar som medforskere. Forskningsetiske prinsipper og retningslinjer fungerer som veivisere forforskeren for å gjennomføre studien på en god måte, men de er ikke tilstrekkelige som konkrete handlingsregler i situasjonen. Derfor må de forskningsetiske prinsipper tolkes inn i det konkrete prosjektet. Boken gir innsikt i hvordan en kan tenke og handle når det foreligger etiske dilemma der det ikke er samsvar mellom forskningsmessige og moralske hensyn forskeren skylder forskningsdeltageren. Moralsk forskningsadferd er mer enn bare etiske kunnskaper og rasjonelle valg; den involverer også situasjonens krav og dermed forskeren som person med vedkommendes følsomhet, forpliktelse og ansvar for å handle rett. Disse sidene av forskningen drøftes på en utfyllende måte. Målgruppene for boken vil blant annet være ansatte i høgskoler og universiteter som skal forske i sitt praksisfelt og for studenter innen helsefremmende arbeid og i øvrige mastere i helse- og sosialfag. Dessuten vilden være aktuell for spesialisthelsetjenesten og kommunene som skal driveklinisk forskning og kunnskapsutvikling i det praktiske felt. Boken vil også være relevant for de som på ulike måter berøres av forskningen.

Bokdetaljer

Forfatter mm Jan Kåre Hummelvoll (Redaktør) Ellen Andvig (Redaktør) Anne Lyberg (Redaktør)
Forlag Skaff
Innbinding Heftet
Utgitt 2019
Emne Forskning
Type / Form Faglitteratur
Språk Bokmål
ISBN/EAN 9788213100847
Antall sider 175 sider
Vekt 335 gram