22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00 .
Omslag - Transaksjonsjuss

Transaksjonsjuss

– en innføring i regler om selskapstransaksjoner

av Olav Fr. Perland

699,–
Forventes utgitt Fri frakt

Omtale

TRANSAKSJONSJUSS - EN INNFØRING I REGLER OM SELSKAPSTRANSAKSJONER er en praktisk og pedagogisk fremstilling av de sentrale rettsreglene som kommer til anvendelse ved ulike typer selskapstransaksjoner. Emnet ligger i krysningspunktet mellom ulike rettsområder som selskapsrett, børs- og verdipapirrett og kontraktsrett. I boken tas det utgangspunkt i de enkelte transaksjonsformene under hovedgruppene egenkapitaltransaksjoner, kontrolltransaksjoner og noen fremmedkapitaltransaksjoner. Dette innbefatter særlig emisjoner, fusjoner, fisjoner og oppkjøp. I forbindelse med hver enkelt transaksjon belyses særlig det selskapsrettslige rammeverket og betydningen av de børs- og verdipapirrettslige reglene på det enkelte område. Det gis også en generell innføring i de verdipapirrettslige regler om markedsadferd og reglene om utstederforpliktelser. Boken er egnet for alle som ønsker en innføring i regelverket om selskapstransaksjoner - advokater, verdipapirforetak, finansielle rådgivere og revisorer. Boken er også nyttig for studenter i økonomiske og juridiske fag og for ledelsen i selskaper hvor selskapstransaksjoner kan være aktuelt.

Bokdetaljer

Forfatter mm Olav Fr. Perland
Forlag Universitetsforlaget
Innbinding Innbundet
Utgitt 2025
Kategori Jus
Type / Form Lærebøker (høyere utd.)
Språk Bokmål
ISBN/EAN 9788215015378