22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00 .
Omslag - Beslagsretten

Beslagsretten

– beslagsretten til kreditorane i konkurranse med rettane til tredjemann

av Borgar Høgetveit Berg

799,–
Leveringstid: 3-7 dager Fri frakt

Omtale

Emnet for boka er beslagsretten til kreditorane i den «dynamiske fasen» der rettar eller formuesgode er i ferd med å skifte eigar eller rettshavar - eller har gjort det. Kan kreditorane ta beslag i rettar eller formuesgode som er på veg inn i, forbi eller ut av formuessfæren til debitor? Tematisk høyrer framstillinga heime i den dynamiske tingsretten, konkursretten og tvangsfullbyrdingsretten. Beslagsretten til kreditorane blir drøfta særskilt for ulike konfliktsituasjonar («heimelskonflikten» og «suksesjonskonflikten»), ulike rettsstiftingar (eigedomsrett, panterett osb.), ulike formuesgode (fast eigedom, lausøyre, aksjar osb.) og ulike ervervsmåtar (avtale, arv, kreditorbeslag osb.). Borgar Høgetveit Berg er dommar i Høgsterett. Han har tidlegare vore advokat hjå Regjeringsadvokaten og advokatfirmaet Thommessen. Berg har gjeve ut ei rekkje bøker og artiklar i formuerett og prosessrett.

Bokdetaljer

Forfatter mm Borgar Høgetveit Berg
Forlag Universitetsforlaget
Innbinding Innbundet
Utgitt 2021
Emne Handelsrett
Type / Form Faglitteratur
Språk Dialekt
ISBN/EAN 9788215015743
Antall sider 605 sider
Vekt 1282 gram