22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00
Omslag - Arbeidsrett

Arbeidsrett

– omstilling, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse i offentlig sektor

av Ingeborg Moen Borgerud Mona Næss

567,88
649,–
Leveringstid: 3-7 dager Fri frakt

Omtale

Et fremtredende trekk ved dagens arbeidsliv er hyppige omstillinger. Dette gjelder også i offentlig sektor, hvor endringer i tilknytningsform og organisasjonsstruktur, geografisk flytting, konkurranseutsetting og overføring av oppgaver mellom forvaltningsnivåer har stått sentralt. I noen tilfeller har omstillingen ført til overtallighet og nedbemanninger.Som følge av endringene oppstår det en rekke arbeidsrettslige spørsmål, for eksempel følgende: - Når er en overføring av oppgaver fra staten til kommunene en virksomhetsoverdragelse? - Er den personen som utfører arbeidet, å anse som arbeidstaker eller selvstendig konsulent? - Når er det adgang til midlertidig ansettelse og innleie? - Hvem er arbeidsgiver for ansatte i kommune og stat? - Hvilke endringer plikter de ansatte å finne seg i? - Hvilke krav stiller lov om statsansatte til oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold? - Hvordan skal en nedbemanningsprosess gjennomføres? - Hvilke stillinger har en oppsagt arbeidstaker fortrinnsrett til? Forfatterne tar utgangspunkt i arbeidsmiljølovens regler og beskriver deretter de særreglene som gjelder for arbeidstakere i statlige og kommunale stillinger. Boken er en pedagogisk og samlet fremstilling av sentrale arbeidsrettslige spørsmål som kan dukke opp ved ulike former for omstilling i offentlig sektor. Boken retter seg mot ledere, ansatte i personalfunksjoner og tillitsvalgte i offentlig sektor samt advokater og andre med interesse for arbeidsrettslige spørsmål.

1. utgave 2007

Bokdetaljer

Forfatter mm Ingeborg Moen Borgerud Mona Næss
Forlag Universitetsforlaget
Innbinding Heftet
Utgitt 2019
Utgave 2
Kategori Jus
Emne Arbeidsrett
Type / Form Faglitteratur
Språk Bokmål
ISBN/EAN 9788215022154
Antall sider 345 sider
Vekt 670 gram