22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00 .
Omslag - Hva er høyreekstremisme

Hva er høyreekstremisme

Serie: Hva er

av Anders Ravik Jupskås

249,–
Forventes utgitt Fri frakt

Omtale

Høyreekstreme partier, bevegelser og aktivister i ulike avskygninger finnes i de fleste land i verden - også i Norge. Denne boka tilbyr en poengtert analyse av høyreekstrem ideologi, dens årsaker og dens samfunnsmessige konsekvenser. Innledningsvis presenteres det forfatteren kaller høyreekstremismens fem «byggeklosser»: anti-demokratiske og autoritære tilbøyeligheter, etnisk nasjonalisme, xenofobi, anti-feminisme og konspirasjonstenkning. Disse «byggeklossene» er sentrale for å forstå høyreekstremes syn på fortiden, nåtiden og fremtiden. Forfatteren forsøker deretter å nyansere bildet av hvem som blir rekruttert til høyreekstreme grupper og hvorfor. Er det slik at høyreekstreme bevegelser utelukkende består av sinte, unge menn med arbeiderklassebakgrunn eller finnes det rom for både studenter, kvinner og ressurssterke representanter fra middelklassen? I hvilken grad har internett bidratt til å gjøre den høyreekstreme subkulturen mer heterogen og sammensatt? Avslutningsvis rettes blikket mot høyreekstremismens sosiale og politiske konsekvenser. Hva betyr slike grupper for samfunnsstrukturen generelt og for tilliten mellom ulike sosiale grupper spesielt?

Bokdetaljer

Forfatter mm Anders Ravik Jupskås
Forlag Universitetsforlaget
Innbinding Heftet
Utgitt 2021
Serie Hva er
Kategori Samfunnsvitens. fag, diverse
Emne Høyreekstremisme
Type / Form Faglitteratur
Språk Bokmål
ISBN/EAN 9788215023472