22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00 .
Omslag - Straffeprosessloven

Straffeprosessloven

– Bind II

Samling: Straffeprosessloven. Kommentarutgave. 5. utgave

av Erik Keiserud Knut Erik Sæther Morten Holmboe Hans-Petter Jahre Magnus Matningsdal Jarle Golten Smørdal

1499,–
Leveringstid: 3-7 dager Fri frakt

Omtale

Lovkommentaren til straffeprosessloven inneholder grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i straffeprosessloven. I femte reviderte utgave av kommentarutgaven til straffeprosessloven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til straffeprosessloven av 1981 med senere endringer. Både et stort antall lovendringer og omfattende ny rettspraksis har nødvendiggjort en full revisjon av boken. Det har skjedd viktige rettsavklaringer og viktig rettsutvikling gjennom rettspraksis, særlig i Høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstolen. Ett av mange eksempler er utvidet rett til forsvarer ved politiavhør. Blant de viktigste lovendringene er: avvikling av juryordningen, ytterligere utvidelser av adgangen til å benytte skjulte metoder i etterforskingen, herunder innføring av dataavlesning og tvungen biometrisk autentisering, utvidelse av adgangen til å sile anker til lagmannsretten og innføring av ordning med tilrettelagte avhør. Kommentarutgaven er et uunnværlig hjelpemiddel for dommere, advokater og jurister som arbeider med straffeprosess. Kommentarutgaven er utstyrt med fyldige doms- og stikkordregistre. Siden forrige utgave er Morten Holmboe, Hans-Petter Jahre, Magnus Matningsdal og Jarle Golten Smørdal kommet til som medforfattere. Erik Keiserud er advokat i Advokatfirmaet Erik Keiserud MNA, Knut Erik Sæter er assisterende riksadvokat, Morten Holmboe er professor ved Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen, Hans-Petter Jahre er lagmann ved Borgarting lagmannsrett, Magnus Matningsdal er høyesterettsdommer, og Jarle Golten Smørdal er lagdommer ved Gulating lagmannsrett.

Bokdetaljer

Forfatter mm Erik Keiserud Knut Erik Sæther Morten Holmboe Hans-Petter Jahre Magnus Matningsdal Jarle Golten Smørdal
Forlag Universitetsforlaget
Innbinding Innbundet
Utgitt 2020
Utgave 5
Samling Straffeprosessloven. Kommentarutgave. 5. utgave
Emne Strafferett
Type / Form Faglitteratur Lover
Språk Bokmål
ISBN/EAN 9788215031545
Vekt 1572 gram