22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00 .
Omslag - Lønnsgarantiloven

Lønnsgarantiloven

– lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.

av Mira Levánd Bergsland Leif Petter Madsen Liv-Karin Nilsen

399,–
Leveringstid: 3-7 dager Fri frakt

Omtale

Lønnsgarantiloven inneholder regler om den statlige lønnsgarantiordningen. Loven regulerer blant annet de nærmere vilkårene for lønnsgarantidekning, hvordan utbetaling av lønnsgarantimidler gjennomføres, og statens posisjon som regresskreditor. Denne lovkommentaren gir en grundig innføring i lønnsgarantiloven og inneholder kommentarer til hver paragraf. Kommentarene er supplert med omtale av og henvisninger til aktuelle forskrifter, forarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur i tillegg til sentrale bestemmelser i konkursloven, dekningsloven, arbeidsmiljøloven og annen relevant lovgivning. Kommentarutgaven er skrevet for dommere, advokater og andre rådgivere som arbeider med krav om dekning av lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag etter blant annet konkurs hos arbeidsgiver. Boken tar sikte på å være et hjelpemiddel og nyttig oppslagsverk for alle som har befatning med spørsmål om den statlige lønnsgarantiordningen. Mira Levánd Bergsland er senioradvokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Leif Petter Madsen er partner og advokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Liv-Karin Nilsen er seniorrådgiver i NAV Arbeid og ytelser lønnsgaranti.

Bokdetaljer

Forfatter mm Mira Levánd Bergsland Leif Petter Madsen Liv-Karin Nilsen
Forlag Universitetsforlaget
Innbinding Innbundet
Utgitt 2021
Emne Arbeidsrett
Type / Form Faglitteratur Lover
Språk Bokmål
ISBN/EAN 9788215035338
Antall sider 84 sider
Vekt 350 gram