22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00 .
Omslag - Der villgraset gror

Der villgraset gror

– livsgrunnlaget, matforsyninga og beredskap for nye tider

Serie: Dreyer perspektiv 15

av Marie Aukrust

249,–
Leveringstid: 3-7 dager Fri frakt

Omtale

«Når krubba er tom, bitst hestane», heiter det. Risikerer vi ei matkrise, som knapp kornforsyning og vanskar med kornimport? Vi ser på mat som forbruksvarer, vi kjøper og kastar overfloda. Vi produserer mat lausriven frå arealgrunnlaget. Vil vi fortsetja slik, og la landet gro att? Kva inneber sosial og økologisk berekraft? Aukrust vil styrkje det allsidige familiejordbruket, med balanse i ressurskrinsløpet. Frå fjord til fjell kan vi nytte utmark ueigna til dyrking av menneskemat til beite, og auke matplanteproduksjonen og sjølvforsyninga. Eit framtidsretta jordbruk i livskraftige lokalsamfunn handlar om samfunnstryggleik for alle. Beredskapsplan for mat, korn, såvarer og fôr, som del av ein nasjonal beredskaps- og kriseplan, står ikkje i motsetning til internasjonal handel og samarbeid. Kvifor svelt 821 millionar menneske, sjølv med nok mat i verda? Industrijordbruket står for urettferdig fordeling av jord og makt. I tiår har vi overskride jorda si toleevne. For å tryggje matforsyninga framover, oppmodar FN kvart land frå styresmakter til lokalsamfunn til enkeltindivid å ta hand om fruktbar jord, naturmangfald og klimaomsyn. Det er naudsynt med omfattande systemskifte og endringar i levevis. Forfattaren vender seg til den allmene lesar, og tek opp sentrale tema omkring livsgrunnlag, levevis og matproduksjon.

Bokdetaljer

Forfatter mm Marie Aukrust
Forlag Dreyers forlag
Innbinding Heftet
Utgitt 2020
Serie Dreyer perspektiv 15
Emne Økologisk balanse
Type / Form Faglitteratur
Språk Dialekt
ISBN/EAN 9788282655156
Antall sider 256 sider
Vekt 242 gram