22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00

Filtrering

Filtrering

Kategorier

Kategorier

År

År

Format

Format

Språk

Språk

Forlag

Forlag

Fagbøker

Resultat

Sorter etter

Transaksjonsjuss

– en innføring i regler om selskapstransaksjoner

av Olav Fr. Perland

 • Universitetsforlaget
 • Innbundet
 • 2020
 • Bokmål
 • Forventes utgitt

Enklere småbarnsliv

av Christine Møen Wisløff

 • Frisk forlag
 • Innbundet
 • 2020
 • Bokmål
 • Leveringstid: 3-7 dager

Rettsøkonomi i et nøtteskall (Nøtteskallserien)

av Beate Kathrine Berge Jukka Mähönen David Keeping (Illustratør)

 • Gyldendal
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 177 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Spesialisthelsetjenesteloven (Særtrykk av lover og forskrifter)

– (lov om spesialisthelsetjenesten m.m.) av 2. juli 1999 nr. 61

av

 • Cappelen Damm akademisk
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 16 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Skipsarbeidsloven (Norges lover : med faglige og historiske noter)

– lov 21 juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip

av

 • Fagbokforlaget
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 33 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Politiregisterloven (Norges lover : med faglige og historiske noter)

– med forskrifter

av

 • Fagbokforlaget
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 147 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Markedsføringsloven (Norges lover : med faglige og historiske noter)

– med forskrifter

av

 • Fagbokforlaget
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 55 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Psykisk helsevernloven (lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern) av 2. juli 1999 nr. 62 (Særtrykk av lover og forskrifter)

– med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og av 22. juni 2018 nr. 76

av

 • Cappelen Damm akademisk
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 67 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Tvangsfullbyrdelsesloven (Norges lover : med faglige og historiske noter)

– med forskrifter

av

 • Fagbokforlaget
 • Spiral
 • 2019
 • Bokmål
 • 99 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Barnebarn!

– glede og alvor

av Gro Nylander May B. Langhelle (fotografier av)

 • Solum Bokvennen
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 263 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

How to change your mind

av Michael Pollan

 • Penguin Books
 • Heftet
 • 2019
 • Engelsk
 • 480 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Hard mot de harde, myk mot de myke

– norsk kriminalomsorg i anstalt

av Yngve Hammerlin

 • Universitetsforlaget
 • Innbundet
 • 2019
 • Bokmål
 • Forventes utgitt

Arbeidsrett

– omstilling, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse i offentlig sektor

av Ingeborg Moen Borgerud Mona Næss

 • Universitetsforlaget
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 345 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Meldeplikt til barnevernet

– er det nok å være bekymret?

av Bente Ohnstad Ylve Gudheim

 • Ordskifte forlag
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 175 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Konkursrett (Kort forklart)

av Vibeke Irene Løvold

 • Universitetsforlaget
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 213 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Ekspropriasjonserstatningsloven

– lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom

av Ove Christian Lyngholt Bjørn Stordrange

 • Universitetsforl.
 • Innbundet
 • 2019
 • Bokmål
 • 285 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Norsk arbeidsrett

– styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern

av Jan Fougner

 • Universitetsforlaget
 • Innbundet
 • 2019
 • Bokmål
 • Leveringstid: 3-7 dager

Ærede rett!

– kræsjkurs i sakførsel

av Ola Ø. Nisja Christian Reusch Kaare Andreas Shetelig Olivia Jørgensen (Illustratør)

 • Universitetsforlaget
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 256 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Sivilbeskyttelsesloven

– lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret

av Erik Furevik Elin Olsen

 • Universitetsforlaget
 • Innbundet
 • 2019
 • Bokmål
 • 279 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Pasientjournalloven og helseregisterloven

– lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

av Sverre Engelschiøn Elisabeth Vigerust

 • Universitetsforlaget
 • Innbundet
 • 2019
 • Bokmål
 • 350 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager