22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00

Filtrering

Filtrering

Kategorier

Kategorier

År

År

Format

Format

Språk

Språk

Forlag

Forlag

Fagbøker

Resultat

Sorter etter

Transaksjonsjuss

– en innføring i regler om selskapstransaksjoner

av Olav Fr. Perland

 • Universitetsforl.
 • Innbundet
 • 2020
 • Bokmål
 • Forventes utgitt

Spesialisthelsetjenesteloven (Særtrykk av lover og forskrifter)

– (lov om spesialisthelsetjenesten m.m.) av 2. juli 1999 nr. 61

av

 • Cappelen Damm akademisk
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 16 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

Skipsarbeidsloven (Norges lover : med faglige og historiske noter)

– lov 21 juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip

av

 • Fagbokforlaget
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • Leveringstid: 2-5 dager

Politiregisterloven (Norges lover : med faglige og historiske noter)

– med forskrifter

av

 • Fagbokforlaget
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 147 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

Markedsføringsloven (Norges lover : med faglige og historiske noter)

– med forskrifter

av

 • Fagbokforlaget
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 55 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

Psykisk helsevernloven (lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern) av 2. juli 1999 nr. 62 (Særtrykk av lover og forskrifter)

– med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og av 22. juni 2018 nr. 76

av

 • Cappelen Damm akademisk
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 67 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

How to change your mind

av Michael Pollan

 • Penguin Books
 • Heftet
 • 2019
 • Engelsk
 • 480 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

Hard mot de harde, myk mot de myke

– norsk kriminalomsorg i anstalt

av Yngve Hammerlin

 • Universitetsforl.
 • Innbundet
 • 2019
 • Bokmål
 • Forventes utgitt

Arbeidsrett

– omstilling, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse i offentlig sektor

av Ingeborg Moen Borgerud Mona Næss

 • Universitetsforlaget
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 345 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

Meldeplikt til barnevernet

– er det nok å være bekymret?

av Ylve Gudheim Bente Ohnstad

 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • Leveringstid: 2-5 dager

Konkursrett (Kort forklart)

av Vibeke Irene Løvold

 • Universitetsforlaget
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 213 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

Ekspropriasjonserstatningsloven

– lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom

av Ove Christian Lyngholt Bjørn Stordrange

 • Universitetsforl.
 • Innbundet
 • 2019
 • Bokmål
 • 285 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

Norsk arbeidsrett

– styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern

av Jan Fougner

 • Universitetsforlaget
 • Innbundet
 • 2019
 • Bokmål
 • Leveringstid: 2-5 dager

Ærede rett!

– kræsjkurs i sakførsel

av Ola Ø. Nisja Christian Reusch Kaare Andreas Shetelig Olivia Jørgensen (Illustratør)

 • Universitetsforlaget
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 256 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

Sivilbeskyttelsesloven

– lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret

av Erik Furevik Elin Olsen

 • Universitetsforlaget
 • Innbundet
 • 2019
 • Bokmål
 • 279 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

Pasientjournalloven og helseregisterloven

– lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

av Sverre Engelschiøn Elisabeth Vigerust

 • Universitetsforlaget
 • Innbundet
 • 2019
 • Bokmål
 • 350 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

Når to blir tre

av John M. Gottman Julie Schwartz Gottman Christian Heyerdahl (Oversetter)

 • Panta forlag
 • Innbundet
 • 2019
 • Bokmål
 • 321 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

Gjøre selv! (Viktige temaer for småbarnsforeldre)

– gode råd om barn i "trassalderen"

av Elisabeth Gerhardsen

 • Cappelen Damm
 • Heftet
 • 2019
 • Bokmål
 • 192 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

Ti prinsipper for effektiv parterapi

av Julie Schwartz Gottman John M. Gottman Dorthe Erichsen (Oversetter)

 • Panta forlag
 • Innbundet
 • 2019
 • Bokmål
 • 265 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager

Snart foreldre

– en praktisk håndbok om svangerskap, fødsel og barns utvikling

av Cecilia Chrapkowska Agnes Wold Emilie Östergren (Illustratør) Mette-Cathrine Jahr (Oversetter)

 • Cappelen Damm
 • Innbundet
 • 2019
 • Bokmål
 • 312 sider
 • Leveringstid: 2-5 dager