22 06 87 50 Mandag-fredag 09.00-18.00 og lørdag 10.00-17.00

Filtrering

Filtrering

Kategorier

Kategorier

År

År

Format

Format

Språk

Språk

Forlag

Forlag

Fagbøker

Resultat

Sorter etter

Enklere småbarnsliv

av Christine Møen Wisløff

 • Frisk forlag
 • Innbundet
 • 2020
 • Bokmål
 • 296 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Krigens folkerett

– Norge og vår tids kriger

av Cecilie Hellestveit Gro Nystuen

 • Universitetsforlaget
 • Heftet
 • 2020
 • Bokmål
 • 598 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Eiendomsmegleren som medhjelper ved tvangssalg

av Thorunn Falkanger Paul Henning Fjeldheim Lars Halvor Ova Johnsen

 • Cappelen Damm akademisk
 • Heftet
 • 2020
 • Bokmål
 • 87 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Arbeidsmiljøloven (Særtrykk av lover og forskrifter)

– (lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.) av 17. juni 2005 nr. 62

av

 • Cappelen Damm akademisk
 • Heftet
 • 2020
 • Bokmål
 • 71 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Arbeidsmiljøloven ; Ferieloven : (lov om ferie) av 29. april 1988 nr. 21 : med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 98 (i kraft 1. januar 2020) : samt forskrifter (Særtrykk av lover og forskrifter)

– (lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.) av 17. juni 2005 nr. 62

av

 • Cappelen Damm akademisk
 • Heftet
 • 2020
 • Bokmål
 • 93 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Hard mot de harde, myk mot de myke

– norsk kriminalomsorg i anstalt

av Yngve Hammerlin

 • Universitetsforlaget
 • Innbundet
 • 2020
 • Bokmål
 • Forventes utgitt

Folketrygdloven (Særtrykk av lover og forskrifter)

– (lov om folketrygd) av 28. februar 1997 nr. 19

av

 • Cappelen Damm akademisk
 • Heftet
 • 2020
 • Bokmål
 • 183 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Barnekonvensjonen

– barns rettigheter i Norge

av Njål Høstmælingen (Redaktør) Elin Saga Kjørholt (Redaktør) Kirsten Sandberg (Redaktør)

 • Universitetsforlaget
 • Innbundet
 • 2020
 • Bokmål
 • Leveringstid: 3-7 dager

Databasesystemer

av Bjørn Kristoffersen

 • Universitetsforlaget
 • Heftet
 • 2020
 • Bokmål
 • 500 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Straffeprosessloven (Særtrykk av lover og forskrifter)

– (lov om rettergangsmåten i straffesaker) av 22. mai 1981 nr. 25

av

 • Cappelen Damm akademisk
 • Heftet
 • 2020
 • Bokmål
 • 144 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Søvnskolen

– 6 uker til god søvn

av Lina Elise Hantveit Line Rustberggaard

 • Kagge
 • Innbundet
 • 2020
 • Bokmål
 • 133 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Selvforsvar mot overvekt

av Øyvind Torp

 • Spartacus
 • Innbundet
 • 2020
 • Bokmål
 • 247 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Påtaleinstruksen (forskrift om ordningen av påtalemyndigheten) av 28. juni 1985 nr. 1679 (Særtrykk av lover og forskrifter)

– med endringer, sist ved forskrift av 1. november 2019 nr. 1450

av

 • Cappelen Damm akademisk
 • Heftet
 • 2020
 • Bokmål
 • 58 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Sannheten om allergi og eksem

– slik blir du kvitt plagene

av Bente Krane Kvenshagen

 • J.M. Stenersens forlag
 • Innbundet
 • 2020
 • Bokmål
 • 207 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Diabetesboka

– spis riktig og bli friskere

av Gunn-Karin Sakariassen Hege Hasler Barhaughøgda Tove K. Breistein (fotografier av)

 • Cappelen Damm
 • Innbundet
 • 2020
 • Bokmål
 • 152 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Helseplanen

– 4 søyler til et liv i balanse

av Rangan Chatterjee Lene Stokseth (Oversetter)

 • J.M. Stenersens forlag
 • Innbundet
 • 2020
 • Bokmål
 • 247 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Vitenskapens guide til kropp & hjerne

av

 • Orage
 • Heftet
 • 2020
 • Bokmål
 • Leveringstid: 3-7 dager

Keto-dietten

av

 • Orage
 • Heftet
 • 2020
 • Bokmål
 • Leveringstid: 3-7 dager

Alt enhver vegetarianer bør vite (Alt du bør vite-serien)

– pluss alle andre som spiser grønn mat

av Katherine McGuire Mari Lommelun (Oversetter) Ingrid Gipling (Medarbeider)

 • Gursli Berg
 • Innbundet
 • 2020
 • Bokmål
 • 143 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager

Angst

– hva er du redd for? Hvorfor er angsten viktig? Hva kan du gjøre med den?

av Peder Kjøs

 • Kagge
 • Heftet
 • 2020
 • Bokmål
 • 154 sider
 • Leveringstid: 3-7 dager