Eiendomsrett / Tingsrett

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova

en praktisk juridisk håndbok

Wefling, Christian

Boken er beregnet på jurister uten spesialkunnskaper om fagområdene kontraktsrett og bustadoppføring. Den er også nyttig for alle som skal bygge hus, entreprenører og eiendomsmeglere. Med litteraturliste og stikkordregister.
Cappelen Damm akademisk | Heftet | 2012 | Bokmål | Sider: 194 | 9788202369569 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 399,-
Vår pris: 315,-
Innføring i naturressurs- og miljørett

Innføring i naturressurs- og miljørett

Backer, Inge Lorange

Boken gir en innføring i naturressurs- og miljørett med sikte på de aktuelle miljøproblemer i Norge. Boken benyttes i studiet til juridisk embedseksamen og konsentrerer seg om forvaltningsrettslige spørsmål. Har register over lover, forskrifter, konvensjoner, dommer og ombudsmannsuttalelser samt sakregister.
Gyldendal akademisk | Heftet | 2012 | Bokmål | Sider: 404 | 9788205403505 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 339,-
Vår pris: 268,-
Allemannsretten

Allemannsretten

friluftslivets rettsgrunnlag

Reusch, Marianne

Boken tar blant annet for seg allemannsrettens historie, allemannsrett i andre land, oversikt over allemannsretten, regulering, vern, avtaler, konfliktløsning og domstolsbehandling, og forseelser og forbrytelser i friluftslivet. Den spenner fra internasjonal lovgivning til praktisk forståelse av reglene. Med litteraturliste og stikkordregister.
Flux | Heftet | 2012 | Bokmål | Sider: 493 | 9788292773420 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 299,-
Allmenn formuerett

Allmenn formuerett

fleire rettar til same formuesgode

Lilleholt, Kåre

Boken tar for seg rettsreglene om forholdet mellom flere retter til samme formuesgode. Fremstillingen gir et overblikk over reglene, setter dem inn i sammenheng og viser hvilke hensyn reglene bygger på. Har litteraturliste og stikkordregister.
Universitetsforl. | Heftet | 2012 | Dialekt | Sider: 357 | 9788215019819 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 529,-
Vår pris: 421,-
Internhusleie

Internhusleie

teori og praksis

Lædre, Ola
Lohne, Jardar
Haugen, Tore B.

Universitetsforl. | Heftet | 2012 | Bokmål | Sider: 141 | 9788215021454 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 319,-
Vår pris: 252,-
Kven eigde byen?

Kven eigde byen?

bygrunnlegging, grunneige og grunnleige i Bergen og eit utval nordeuropeiske byar

Ersland, Geir Atle

Boken handler om eie og leie av eiendom i byene i Middelalderen. Den tar utgangspunkt i Bergen, og sammenligner deretter med andre nordeuropeiske byer. Analysen viser blant annet at det vokste frem et system for leie av tomtegrunn som favoriserte leietakeren fremfor eieren i senmiddelalderen. Med litteraturliste og stikkordregister.
Dreyer | Heftet | 2011 | Dialekt | Sider: 238 | 9788282650311 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 349,-
Opphør av servitutter

Opphør av servitutter

Stavang, Endre

Boka tar for seg opphør av servitutter, og da særlig ekstinksjon, ekspropriasjon og rådighetsreguleringer i form av reguleringsplaner. Rettstilstanden analyseres supplert med en rettsøkonomisk vurdering. Har litteraturliste, register og oversikt over avgjørelser.
Cappelen Damm akademisk | Heftet | 2011 | Bokmål | Sider: 210 | 9788202308162 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 429,-
Vår pris: 339,-
Reglar om fast eigedom

Reglar om fast eigedom

Baldersheim, Erlend

Dette er i første rekke en innføringsbok i fast eiendoms rettsforhold. Forfatteren legger vekt på å fremstille rettsområdet på en selvstendig og tydelig måte. Formålet er å skape engasjement og forståelse for dette rettsområdet. Boken ønsker å fremstille og forklare helheten i reglene. Den går inn på sammenhenger og systematikk i faget, samtidig som den er praktisk og har mange eksempler. Med stikkordregister.
Cappelen akademisk | Heftet | 2010 | Dialekt | Sider: 208 | 9788202320928 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 379,-
Vår pris: 299,-
 

Ord.no anbefaler

Lærebok i forvaltningsrett

Lærebok i forvaltningsrett

Tvedt, Morten Walløe

Gyldendal juridisk | Heftet | 2012 | Bokmål | Sider: 466 | 9788205415423 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 529,-
Vår pris: 418,-