Familierett / Arverett / Skifterett

Barneadvokaten

Barneadvokaten

regler og rettigheter som er viktige for barn

Totland, Thea W.

Dette er en oppslagsbok for alle som kommer i berøring med barn og foreldre som ønsker svar på juridiske spørsmål om barn. Temaene er basert på de vanligste spørsmålene knyttet til barn og jus. Boken kan leses uten forkunnskaper i jus. Med stikkordregister.
Cappelen Damm akademisk | Heftet | 2012 | Bokmål | Sider: 157 | 9788202318659 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 289,-
Vår pris: 228,-
Barnefordeling i domstolen

Barnefordeling i domstolen

når barnets beste blir barnets verste

Breivik, Fritz Leo
Mevik, Kate

Universitetsforl. | Heftet | 2012 | Bokmål | Sider: 177 | 9788215020280 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 329,-
Vår pris: 260,-
Barnevernrett

Barnevernrett

Lindboe, Knut

Boka gir ei oversikt over rettsreglene om barnevern både for praktisk bruk og som lærebok. Den er ajourført i forhold til ny rettspraksis, lovendringer, forskrifter og rundskriv, og har litteraturhenvisninger til ny litteratur på barnevernrettens område. Har lovtekster, forskrifter, retningslinjer, lov-, doms- og stikkordregister. Målgruppa er jurister som arbeider med barnevernssakser, ansatte i barnevernet og studenter som utdanner seg til disse yrkene.
Universitetsforl. | Innbundet | 2012 | Bokmål | Sider: 342 | 9788215020556 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 669,-
Vår pris: 529,-
Barnevernloven

Barnevernloven

lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100

Lindboe, Knut

Boka har kommentarer vil hver enkelt paragraf i Barnevernloven. De utdyper og letter forståelsen av loven. Ved den enkelte paragraf er det henvist til lovforarbeider, forskrifter, rundskriv, rettspraksis og omtale av paragrafen i juridisk litteratur. Boka er beregna på alle som jobber med barnevern, studenter og andre som ønsker veiledning til lovens bestemmelser. Har stikkordregister.
Gyldendal akademisk | Heftet | 2011 | Bokmål | Sider: 141 | 9788205416857 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 299,-
Vår pris: 236,-
Oppgave- og materialsamling i familie- og arverett

Oppgave- og materialsamling i familie- og arverett

Viken, Ola

Boka er skrevet som et hjelpemiddel i faget familie- og arverett, både for individuell bruk, for kollokviearbeid og for bruk i kurssammenheng. Den inneholder 1508 teoretiske kontrollspørsmål og 204 praktiske oppgaver.
Universitetsforl. | Heftet | 2007 | Bokmål | Sider: 243 | 9788215011219 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 299,-
Vår pris: 236,-
Arverett

Arverett

Lødrup, Peter
Asland, John

Boka tar opp arv på grunnlag av slekt og ekteskap, regler om testament og livsarvingenes pliktdel. Videre behandles uskiftet bo og reglene om skifte av dødsboer. Boken er ajourført med ny lovgivning og rettspraksis. Har litteraturliste, doms- og stikkordregister.
Gyldendal juridisk | Innbundet | 2012 | Bokmål | Sider: 435 | 9788205410992 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 579,-
Vår pris: 469,-

Ovesiktsbøker

 

Ord.no anbefaler

Lærebok i forvaltningsrett

Lærebok i forvaltningsrett

Tvedt, Morten Walløe

Gyldendal juridisk | Heftet | 2012 | Bokmål | Sider: 466 | 9788205415423 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 529,-
Vår pris: 418,-