Kommentarutgaver

Aktuelle kommentarutgaver

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven

lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Fougner, Jan
Holo, Lars
Sundet, Tron Løkken
Thorkildsen, Tarjei

Universitetsforl. | Innbundet | 2013 | Bokmål | 9788215018331 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 1499,-
Vår pris: 1184,-
Straffeprosessloven

Straffeprosessloven

bind 1

Bjerke, Hans Kristian
Keiserud, Erik
Sæther, Knut Erik

Universitetsforl. | Innbundet | 2011 | Bokmål | Sider: 800 | 9788215013763 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 979,-
Vår pris: 769,-
Straffeprosessloven

Straffeprosessloven

bind 2

Bjerke, Hans Kristian
Keiserud, Erik
Sæther, Knut Erik

Universitetsforl. | Innbundet | 2011 | Bokmål | Sider: 860 | 9788215013770 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 979,-
Vår pris: 769,-
Odelsloven

Odelsloven

lov 28.juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten

Rygg, Ole
Skarpnes, Oluf
Falkanger, Thor

Universitetsforl. | Innbundet | 2011 | Bokmål | Sider: 381 | 9788215017686 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 789,-
Vår pris: 623,-
Dyrevelferdsloven

Dyrevelferdsloven

kommentarutgave

Stenevik, Inger Helen
Mejdell, Cecilie M.

Universitetsforl. | Innbundet | 2011 | Bokmål | Sider: 472 | 9788215015415 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 649,-
Vår pris: 513,-
Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven

kommentarutgave

Backer, Inge Lorange

Universitetsforl. | Innbundet | 2010 | Bokmål | 9788215015750 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 1049,-
Vår pris: 829,-
Utlendingsloven

Utlendingsloven

lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Vevstad, Vigdis (Redaktør)

Universitetsforl. | Innbundet | 2010 | Bokmål | Sider: 739 | 9788215016313 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 899,-
Vår pris: 710,-
Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven

lov 27. juni 2008 nr 71, sist endret ved lov 25. juni 2010 nr 48

Tyren, Carl Wilhelm

Universitetsforl. | Innbundet | 2010 | Bokmål | Sider: 908 | 9788215017471 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 919,-
Vår pris: 726,-
 

Ord.no anbefaler

Lærebok i forvaltningsrett

Lærebok i forvaltningsrett

Tvedt, Morten Walløe

Gyldendal juridisk | Heftet | 2012 | Bokmål | Sider: 466 | 9788205415423 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 529,-
Vår pris: 418,-