Religion / Historie /Filosofi

Nyheter

Samfunn i krig

Samfunn i krig

Norden 1808-09

Ottosen, Morten Nordhagen (Redaktør)
Glenthøj, Rasmus (Redaktør)

Boka gir et samlet bilde av de dramatiske krigene som forandret Skandinavia i perioden 1808-09. Den gir et innblikk i økonomisk og mental mobilisering, allmenne patriotiske og nasjonalistiske strømninger, krigenes politiske, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser, og soldaters og siviles erfaringer og opplevelser.
Unipub forl. | Heftet | 2012 | Samisk-bokmål | 9788274775572 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 329,-
Religiøse ledere

Religiøse ledere

makt og avmakt i norske trosssamfunn

Døving, Cora Alexa (Redaktør)
Thorbjørnsrud, Berit (Redaktør)

Boka dokumenterer empirisk hva det innebærer å være religiøs leder i trossamfunn i Norge, og viser hvordan innsikt kan gi bedre forståelse av religiøse prosesser og sekularisering i dagens Norge. Har register og litteraturliste.
Universitetsforl. | Heftet | 2012 | Bokmål | Sider: 245 | 9788215019710 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 369,-
Vår pris: 292,-
Ex.phil. på 1-2-3

Ex.phil. på 1-2-3

Jor, Finn Eivind

Boka gir en kortfattet framstilling av både filosofi- og vitenskapshistorie samt etikk til examen philosophicum ved Universitetet i Oslo. Den består av sammendrag av originaltekstene på pensum, og gir en lettfattelige tolkninger av de samme tekstene. Med litteraturliste og register.
Gyldendal akademisk | Heftet | 2011 | Bokmål | Sider: 159 | 9788205390829 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 319,-
Etikk

Etikk

teori og praksis

Carson, Siri Granum
Kosberg, Norunn

Boka gir en innføring i etikk, og gir oversikt over sentrale tankeretninger innenfor etisk teori og setter det i sammenheng med tema som yrkesliv, teknologi, religion og politikk. Boka er beregnet på studenter i ex.phil og ex.fac, men også på studenter i andre fag hvor etikkspørsmål står sentralt. Har litteraturliste, navne- og stikkordregister.
Cappelen Damm akademisk | Heftet | 2011 | Bokmål | Sider: 208 | 9788202340841 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 449,-
Vår pris: 359,-

Ord.no anbefaler

For Lust of Knowing

For Lust of Knowing

The Orientalists and Their Enemies

Irwin, Robert

Penguin Books Ltd | Heftet | 2007 | Engelsk | Sider: 409 | 9780140289237 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 119,-
Den glemte skriften

Den glemte skriften

gotisk håndskrift i Norge

Johannessen, Knut

Universitetsforl. | Heftet | 2007 | Bokmål | Sider: 235 | 9788215002026 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 529,-
Vår pris: 418,-
Slik talte Zarathustra

Slik talte Zarathustra

en bok for alle og ingen

Nietzsche, Friedrich
Grønner, Bjørn Christian (Oversetter)

Spartacus | Innbundet | 2011 | Bokmål | Sider: 348 | 9788243006096 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 299,-
Ballongferda og andre skriftstykke

Ballongferda og andre skriftstykke

Hellesnes, Jon

Samlaget | Heftet | 2015 | Dialekt | Sider: 222 | 9788252187625 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 249,-

Alle bøker innen Relgion / Historie / Filosofi

 
Viser:
1 - 20 av 38
Sortér etter:
Tittel Forfatter
Forrige 1 2
Forskningsetikk

Forskningsetikk

beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn

Ruyter, Knut W. (Redaktør)

Gyldendal akademisk | Heftet | 2003 | Bokmål | Sider: 349 | 9788205308138 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 589,-
Dialogens tenker

Dialogens tenker

nordiske perspektiver på Bakhtin

Holm, Helge Vidar (Redaktør)
Skorgen, Torgeir (Redaktør)

Scandinavian Academic Press | Heftet | 2006 | Samisk-bokmål | Sider: 359 | 9788230400197 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 299,-
Kunnskap, opplevelse og tilhørighet

Kunnskap, opplevelse og tilhørighet

evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform

Hauglin, Otto (Redaktør)
Lorentzen, Håkon (Redaktør)
Mogstad, Sverre Dag (Redaktør)

Fagbokforl. | Heftet | 2008 | Bokmål | Sider: 239 | 9788245007480 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 469,-
Etisk tenkning

Etisk tenkning

hvordan drøfte og grunngi i teologisk etikk?

Østnor, Lars

Tapir akademisk forl. | Heftet | 2007 | Bokmål | Sider: 212 | 9788251922241 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 379,-
Norges katolske hulder

Norges katolske hulder

brev til Asbjørn Aarnes om Humanistisk seminar (1978-2004)

Knoff, Anne-Lise
Nygård, Knut (Redaktør)
Knoff, Anne-Lise (Illustratør)

Vidarforl. | Innbundet | 2008 | Bokmål | Sider: 318 | 9788279900818 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 298,-
Dyreetikk

Dyreetikk

Føllesdal, Andreas (Redaktør)

Fagbokforl. | Heftet | 2000 | Bokmål | Sider: 287 | 9788276746976 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 439,-
Humaniora

Humaniora

en innføring

Jordheim, Helge
Rønning, Anne Birgitte
Sandmo, Erling
Skoie, Mathilde

Universitetsforl. | Heftet | 2011 | Bokmål | Sider: 457 | 9788215018683 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 519,-
Vår pris: 410,-
Tre essays om kristendemokrati

Tre essays om kristendemokrati

Matlary, Janne Haaland
Veiden, Pål
Hansen, David

Civita | Heftet | 2011 | Samisk-bokmål | Sider: 103 | 9788292581391 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 99,-
Eksistensfilosofi, religion og humanisme

Eksistensfilosofi, religion og humanisme

essays

Pedersen, Håkon C.

Commentum | Innbundet | 2011 | Bokmål | Sider: 295 | 9788282330664 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 298,-
Sekularisme - med norske briller

Sekularisme - med norske briller

Bangstad, Sindre (Redaktør)
Leirvik, Oddbjørn (Redaktør)
Plesner, Ingvill Thorson (Redaktør)

Unipub forl. | Heftet | 2012 | Dialekt | Sider: 276 | 9788274775367 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 369,-
Ytringsfrihet

Ytringsfrihet

10 essays

Gauden-Kolbeinstveit, Lars (Redaktør)

Civita | Heftet | 2012 | Bokmål | Sider: 175 | 9788292581445 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 198,-
Livet - skapelse eller tilfeldighet?

Livet - skapelse eller tilfeldighet?

Tveter, Kjell J.
Olsen, Vivian Zahl (Illustratør)

Hermon | Heftet | 2012 | Bokmål | Sider: 187 | 9788230210024 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 199,-
Memories we live by

Memories we live by

Drangsholt, Janne Stigen (Redaktør)
Jager, Benedikt (Redaktør)
Kalvig, Anne (Redaktør)

Universitetet i Stavanger | Heftet | 2012 | Samisk-bokmål | Sider: 130 | 9788282172073 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 200,-
Hellige hus

Hellige hus

arkitektur og utsmykning i religiøst liv

Repstad, Pål (Redaktør)
Tønnessen, Elise Seip (Redaktør)

Cappelen Damm akademisk | Heftet | 2013 | Dialekt | Sider: 267 | 9788276349849 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 479,-
Aspekter ved norsk orgelkultur

Aspekter ved norsk orgelkultur

Rise, Harald (Redaktør)

Akademika | Heftet | 2013 | Dialekt | Sider: 251 | 9788232101610 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 379,-
Legislation and state formation

Legislation and state formation

Norway and its neighbours in the middle ages

Imsen, Steinar (Redaktør)

Akademika | Heftet | 2013 | Engelsk | Sider: 289 | 9788232103164 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 379,-
Eksistens=væren

Eksistens=væren

spørsmålet om meningen med væren

Alaborg, Bernt

Kolofon | Heftet | 2014 | Bokmål | Sider: 156 | 9788230010723 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 256,-
Studier i ondskap

Studier i ondskap

Vetlesen, Arne Johan

Universitetsforl. | Heftet | 2014 | Bokmål | Sider: 206 | 9788215023380 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 349,-
Vår pris: 276,-
Arkivteori

Arkivteori

en innføring

Marthinsen, Jørgen H.

Riksarkivaren | Innbundet | 2012 | Bokmål | Sider: 508 | 9788254801185 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 349,-
Mysteriet Kristus

Mysteriet Kristus

essays om kristentro i vår tid

Dahl, Erik

Drømsmia | Heftet | 2014 | Bokmål | Sider: 162 | 9788293014102 |
Leveringstid: 2-5 dager
Vår pris: 198,-
Forrige 1 2
 

Salg - Gjør et kupp!

Store medisinske leksikon. Bd. 1-5

Store medisinske leksikon. Bd. 1-5

Nylenna, Magne (Redaktør)

Kunnskapsforl. | Innbundet | 2006 | Bokmål | 9788257315009 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 4990,-
Vår pris: 499,-

Se hele salgssiden

Ord.no anbefaler

Superstudent

Superstudent

hvordan lære mer effektivt og få bedre karakterer med studieteknikk

Schewe, Olav
Aguirre, Ardie (Illustratør)

Universitetsforl. | Innbundet | 2014 | Bokmål | Sider: 202 | 9788215024141 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 269,-
Vår pris: 213,-
Praktisk psykiatri

Praktisk psykiatri

Dahl, Alv A. (Redaktør)
Aarre, Trond F. (Redaktør)

Fagbokforl. | Innbundet | 2012 | Bokmål | Sider: 698 | 9788245011722 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 799,-
Vår pris: 719,-
Depresjonens demoner

Depresjonens demoner

Solomon, Andrew
Grinde, Heidi (Oversetter)

Forlaget Press | Heftet | 2014 | Bokmål | Sider: 600 | 9788275476607 |
Leveringstid: 2-5 dager
Veil. pris: 199,-
Vår pris: 174,-